Skip links and keyboard navigation

دری / Dari information

Metro South Health عرضه کننده مهم خدمات صحی عامه در مناطق Brisbane south side، Logan، Redlands، و Scenic Rim میباشد. ما پنج عدد شفاخانه و تعدادی از خدمات صحت عامه، صحت روانی، و صحت دندان داریم.

در یک حالت عاجل

در یک حالت عاجل صحی که تهدید آمیز به زندگی انسان باشد باید همیشه به شماره سه صفر (000) زنگ بزنید. برای مشوره غیر عاجل میتوانید به خط تلفنی کمک صحی که بنام 13 HEALTH یاد میشود به شماره 13 43 25 84. زنگ بزنید.

پنج مرکز عاجل داریم که برای 24 ساعت و هفت روز در هفته باز است:

ضرورت نیست که قبلاً تلفن کنید، فقط هر زمانی که باشد به همان مرکز مراجعه کنید.

زمانیکه در بخش عاجل میرسید، لطفاً مستقیماً به میز پذیرش مراجعه کنید. شما توسط یک نرس معتبر که عاحل بودن حالت تانرا تعیین میکند ، تریاژ “triaged” یا (ارزیابی/ طبقه بندی) میشوید. مهم است که به نرس متذکره در مورد مشکلات صحی قبلی تان، ادویه که در حال حاضر میگیرید، و آیا اینکه اخیراً به خارج سفر کرده اید بگویید.

یک داکتر یا نرس شما را به زودترین وقتی که میتوانند خواهند دید. در هر زمانی شاید برای تداوی یک حالت که به زندگی تهدید آمیز است بروند. این مسله در مراقبت شما کدام اثری وارد نمیسازد، با وجودیکه بدین معنی است که شما وقت بیشتری را با ما سپری خواهید کرد.

انتخاب ها برای حالات غیر عاجل شامل است به:

 • برای حالات غیر عاجل صحی باید به داکتر محلی تان – که بعضی از آنها شما را بصورت رایگان تداوی میکنند مراجعه کنید.
 • یا برای اخذ مشوره از نرس مجرب در مورد مسایل غیرعاجل صحی به خط تلفنی صحی ما به شماره  13 43 25 84 زنگ بزنید.

خدمات مورد دسترس

ما یک تعداد خدمات تخصصی شفاخانه یی را بشمول ذیل عرضه میداریم:

 • خدمات سرطانی
 • قلبی
 • طب عاجل
 • صحت روانی
 • نسایی و ولادی
 • احیای مجدد
 • فشار یا صدمه روحی
 • نصب اعضا

همچنان خدمات زیاد دیگری را در اجتماع عرضه میداریم که شامل ذیل است:

 • خدمات اعتیاد (مواد مخدر و الکهول)
 • معاینات سرطان سینه
 • اداره امراض مزمن
 • احیای مجدد اجتماعی
 • صحت روانی
 • صحت دهن و دندان
 • صحت مهاجرین
 • خدمات راحت بخشی

شماره تلفن و آدرس نزدیکترین شفاخانه یا مرکز صحی را در صفحه تماس ما بیابید.

مستحق بودن و معرفی خط ها

خدمات شفاخانه

اکثریت خدمات ما بصورت رایگان برای کسانی که دارنده کارت مدیکر هستند اریه میشود. اما به یک معرفی خط از داکتر محلی / فامیلی یعنی جی پی ضرورت دارید تا برای شما وقت ملاقات ترتیب دهیم.

برای گرفتن معرفی خط اولاً با داکتر یا جی پی تان در مورد نگرانی های صحی تان صحبت کنید. داکتر شما تصمیم خواهد گرفت که آیا شما به تداوی نزد متخصص نیاز دارید یا خیر و همه ادویه یا معایناتی را که به آن ضرورت دارید ترتیب خواهند کرد. سپس داکتر تان یک معرفی خط به داکتر متخصص در یکی از شفاخانه های ما خواهد فرستاد.

قبل از اینکه وقت ملاقات برای شما داده شود، شاید اسم تانرا نظر به عاجل بودن حالت تان در یک لست انتظار درج کنند. برای تآیید زمان و وقت ملاقات تان برای تان نامه خواهیم فرستاد.

خدماتی که به معرفی خط از داکتر فامیلی ضرورت ندارد

شما به معرفی خط از داکتر یا جی پی ضرورت ندارید تا به خدمات ذیل دسترسی یابید:

 • تداوی در بخش عاجل
 • مراقبت عاجل صحت روانی
 • کلینیک های صحت جنسی

خدمات دندان

برای دسترسی به تداوی دندان به معرفی خط داکتر یا جی پی ضرورت ندارید اما باید شرایط مستحق بودن را تکمیل کنید:

 • بزرگسالان که کارت های برحال Pension ، Healthcare ، یا Seniors را دارند.
 • اطفال:
  • همه اطفال بین سنین چهار الی ده سال
  • متعلمین در صنوف 11 و 12 که کارت برحال Pension ، Healthcare ، یا Seniors را دارند.
  • کودکان بین سنین صفر الی سه سال که والدین شان کارت های برحال Pension ، Healthcare ، یا Seniors را دارند.
  • اطفال بین سنین 2 الی 17 سال که مستحق دریافت Child Dental Benefits Schedule اند.

آمدن به شفاخانه

کلینیک مریضان سرپایی

زمانیکه شما برای تداوی در همان روز به شفاخانه مراجعه میکنید شما را منحیث مریض "سرپایی" میشناسند. منحیث یک مریض سرپایی معمولاً توسط یک داکتر متخصص و یک تعداد کارمندان مسلکی دیگر دیده خواهید شد. شاید اکسری و دیگر معاینات نیز انجام دهید.

زمانیکه برای معاینات سرپایی به شفاخانه مراجعه میکنید، شما ضرورت دارید وسایل ذیلرا با خویش داشته باشید:

 • معرفی خط تان
 • کارت مدیکر
 • کارت های Healthcare و Veterans Affairs
 • نتایج معاینات
 • اکسری ها
 • لست دواهای که بصورت منظم میگیرید
 • چیزی که در جریان انتظار به آن مصروف شوید مانند یک کتاب، مجله، بافت، و غیره.

توصیه میکنیم که برای ملاقات تان در کلینیک سرپایی تقریباً پانزده دقیقه قبل از وقت ملاقات مراجعه کنید و برای وقت ملاقات تان حد اقل دو ساعت را در نظر بگیرید.

اگر نمیتوانید نظر به کدام دلیلی به ملاقات تان حاضر شوید، لطفاً بزودترین فرصت ممکن با استفاده از شماره تلفن روی صفحه ملاقات خط تان با ما بتماس شوید.

مریضان داخل بستر

زمانیکه برای عملیات یا برای تداوی عاجل طبی در شفاخانه از طرف شب میمانید، منحیث مریض داخل بستر شناخته میشوید.

اگر شب یا مدت طولانی تری را سپری میکنید، باید اشیای ذیلرا با خویش بیاورید:

 • کارت مدیکر
 • کارت های مانند Healthcare و Veterans Affairs
 • نتایج معاینات
 • اکسری ها
 • ادویه یا تابلیت های را که در حال حاضر میگیرید
 • لباس و چپن خواب
 • بوت های مناسب
 • وسایل تشناب – برس دندان، کریم دندان، برس مو، شانه، صابون و وسایل زنانه
 • وسایل ریش تراشی شخصی
 • دستمال یا دستمال کاغذی
 • یک بکس بزرگ که همه اشیای تان در بین آن جا شود.

نکات مهمی که در مورد بودن در شفاخانه باید بدانید:

 • هویت – در جریان اقامت تان در شفاخانه، چندین بار در مورد جزییات هویت تان از شما سوال خواهد شد. این یک بخش مهمی برای مطمین شدن اینست که برایتان ادویه و تداوی صحیح را ارایه میداریم.
 • غذا –برعلاوه چای صبح، بعد از ظهر و شب، سه بار در روز برای مریضان غذا میدهیم. میتوانیم غذای حلال و رژیم های خاص دیگر غذایی را که جز مراقبت صحی یا نیاز های فرهنگی و مذهبی تان است ارایه کنیم.
 • ادویه – شاید در جریان اقامت تان در شفاخانه یا بعد از ان برای شما ادویه داده شود. لطفاً اگر سوالی در مورد اینکه ادویه برای چیست و باید تا چه زمانی گرفته شود از کارمندان ما بپرسید. این نیز مهم است که اگر کدام حساسیت دارید باید آنرا برای داکتر یا نرس بگویید.
 • اشیای شخصی – لطفاً مقادیر زیاد پول یا دیگر اشیای قیمتی را مانند تلفن های موبایل، کمپیوتر، تبلت های برقی، زیور یا اشیای که ارزش معنوی برای تان دارد نیاورید.
 • ترک کرد ن شفاخانه – باید ترتیبی بگیرید تا یکی از اقارب یا دوستان تان شما را به خانه ببرند. لطفاً بخاطر داشته باشید که مصارف ترانسپورتی مسوولیت شما ست.

دادن نظریات در مورد خدمات صحی

شما را تشویق میکنیم در مورد تجربه تان در شفاخانه یا خدمات Metro South Health به ما بگویید. در مورد نگرانی های تان به ما گفته و برای بهبودی خدمات ما نظریات یا شکایات تانرا مطرح کنید.

(07) 3299 8587
CLS_LB@health.qld.gov.au

Beaudesert  و Logan شفاخانه های

(07) 3176 5598
PAH_PLO@health.qld.gov.au

Princess Alexandra شفاخانه

(07) 3182 6110
CLO_QE2@health.qld.gov.au

QEII Jubilee شفاخانه

(07) 3488 3504
Consumer_Liaison_Bayside@health.qld.gov.au

Wynnum و خدمات صحی Redland شفاخانه

(07) 3339 4629
ED_mhsmetrosouth@health.qld.gov.au

 خدمات اعتیاد و صحت روانی

همچنان انتخاب تماس گرفتن با Office of the Health Ombudsman را دارید. دفتر آمبودزمن مستقل و جدا از Metro South Health بوده و میتوانید از طریق ذیل با آنها تماس برقرار نمایید:

Download this information in PDF format (PDF, 165.26 KB)

Last updated 21 May 2015
Last reviewed 24 April 2015